Thiết Kế
Văn phòng làm việc công ty
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần du lịch sinh thái Thanh Vân ( Trực thuộc Công ty TNHH Sovico Khánh Hoà) Địa chỉ : 78 Trịnh Phong – Nha Trang Dự Án : Công trình văn phòng làm việc công ty.
Nhà Anh Phát
Chủ đầu tư: Anh Phát Địa điểm: TT Cam Đức - Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa.
Dự Án
Chùa Bửu Long
(Ngày đăng 17/04/2012)

Trung tâm dưỡng lão chùa Bửu Long

 

Chủ đầu tư: Nguyễn Thiện Thanh

Địa chỉ: Diên Thọ – Diên Khánh– Khánh Hòa

 Nội dung thiết kế: Một nơi dành cho những người già neo đơn cần nơi nương tựa khi không có gia đình chăm sóc, vừa là nơi tu tập của các tăng, phật tử thập phương. Màu sắc hòa nhã, trang nghiêm.


XEM BÀI KHÁC